YSK - Yumeiho Studio Kiveli YSK - Yumeiho Studio Kiveli YSK - Yumeiho Studio Kiveli YSK - Yumeiho Studio Kiveli YSK - Yumeiho Studio Kiveli

Лечебен масаж

Травмите върху човешкия организъм водят до редица увреждания. В зависимост от тъканите, които се засягат и локализацията на увреждането съществуват различни травматични заболявания: контузии, навяхвания, изкълчвания, фрактури, наранявания и др. Могат да бъдат увредени: кожа. мускули, сухожилия, връзки, стави, кости, нерви, вътрешни органи и т.н.

Например при увреждане на периферния нерв техниката е насочена към тонизиране на мускулатурата, докато при увреждане на централния двигателен неврон е обратно - техниката цели нейното релаксиране. Масажът трябва да бъде адаптиран към конкретната патологична находка, а тя се установява посредством съответния кинезиологичен анализ.

Лечебния масаж успешно може да се приложи при хирургични и травматични заболявания, заболявания на нервната система, различни вътрешни заболявания, детски, кожни и др болести. След кратка клинична характеристика на заболяването и откриването на патологичната находка се поставят целите и задачите на масажа, избира се техниката на класическия и на някои рефлекторни масажи, използвани при дадена нозология.

BG | ENG | RU